UNC-VISION-1

About Us

กำไร (Profit) กลายเป็นความสุขที่ช่วยคน (People)

สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา คือ ยอดขายสั่งซื้อที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากลูกค้ากลุ่มเก่าถึง 70% ของที่ซื้อไป ทำให้เรามั่นใจขึ้น เราก็รู้สึกว่า มันดีนะ มีกำลังใจ ขึ้นเพราะลูกค้าบอกว่ากินแล้วดีขึ้น จากการที่เราคิดว่า แค่ว่าเราได้กำไร (Profit) มันกลับกลายเป็น ผู้คน (People) มันทำให้ความรู้สึกของความสุข ไม่ใช่ แค่ความสุขจากการที่เราได้รับเงิน แต่เป็นความสุขจากการที่เราได้ ช่วยผู้คน ให้หายปวดหลังได้ ดังนั้นเราก็เลยได้ลูกค้า ได้ความสุขที่มากกว่าเงิน
การันตีประสบการณ์

ประสบการณ์ 6 ปี

ยอดขายอันดับ 1

ยอดขายอันดับ 1

การันตีด้วยถ้วยรางวัล

การันตีด้วยรางวัล

พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ ยูเอ็นซี ( UNC ) ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ภายใต้โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อปลาที่โรงงานบริษัทใช้ผลิตลูกชิ้นปลานั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก มีปริมาณแคลเซียมสูง รวมทั้งโปรตีน และ แร่ธาตุมากกว่า13 ชนิด เป็นที่มาของ วิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยผลวิจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทตัดสินใจขยายธุรกิจใหม่ ไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณประโยชน์ (ฟังก์ชันนัลดริงก์) ภายใต้แบรนด์ UNC โดยใช้โรงงานหลักในย่านพระราม 2 ซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถผลิตสินค้ากลุ่มนี้ที่ได้จากปลาทะเลเพื่อทำตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจังจากปัจจุบันมีโรงงานลักษณะนี้ ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น

วิสัยทัศน์

💝สุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์ ไร้ขยะ (Business No Waste) ผลิตภัณฑ์UNC นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง สุดยอดนวัตกรรมโลก ในเรื่องของฟอร์มแคลเซียม ที่ดูดซึมและนำมาใช้งานได้ดีที่สุด ยังได้รับรางวัล ธุรกิจที่นำของเหลือใช้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซี่ยมที่ดีที่สุดในโลก อีกด้วย (Business No Waste Model)

Create your account